Wat is Dry Needling

Dry needling van triggerpoints met behulp van een (acupunctuur)naald is de meest effectieve vorm van fysiotherapie. Dry needling is een therapievorm volgens westerse neuro-anatomische en fysiologische principes’ en berust in de uitvoeringswijze niet op een ‘energie concept’, zoals de klassieke acupunctuur.
Sinds 2007 behoort deze effectieve methode ook tot de therapeutische mogelijkheden van de Nederlandstalige fysiotherapeut en is dit in het beroepsprofiel opgenomen.
Bij Dry needling wordt er verschillende malen  op en rond het triggerpoint geprikt. Vaak ‘herkent’ de patiënt de pijn en de referred pain, die opgewekt wordt in de betrokken spier(en). Essentieel in de behandeling is het opwekken van de lokale twitch response (LTR) voor een langdurig(er) resultaat. Een LTR is een korte samentrekking van de spier. Klinisch gezien leidt dit tot een voelbare daling in de spierspanning met een pijnvermindering en verbeterde beweeglijkheid tot gevolg.

Bij het aanprikken van een TP wordt u liggend behandeld om flauwvallen te voorkomen en eventuele complicaties bij een val te vermijden. In die positie is het TP ook beter te vinden want u ligt comfortabel en ontspannen. Vanwege het gevaar van besmetting worden steriele wegwerpnaalden gebruikt.De naaldkeuze hangt af van de lokalisatie en belangrijkheid van het TP. Om het aanprikken van de longen te vermijden wordt er in dat gebied altijd geprikt richting een bot, dit omdat de kans op een pneumothorax (klaplong)  aanwezig is. Bij het aanprikken van een bloedvat zal er een blauwe plek ontstaan en bij het raken van een zenuw een stroomschokje.